www.efs.gov.pl www.efs.gov.pl
sobota, 04 Kwi 2020

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Szanowni Państwo!

 

Prezes Zarządu Centrum Edukacji Sp. z o.o.

oraz

Zespół Zarządzający Projektem


mają zaszczyt zaprosić


na Konferencję kończącą projekt

„Fachowe umiejętności-pewna przyszłość”


który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


która odbędzie się 24 sierpnia 2011 roku w godz. 10:00 – 12:00

w siedzibie Centrum Edukacji Sp. z o.o. w Płocku, Al. F. Kobylińskiego 25

 

 

Program konferencji

 

 

-------------------------------------------

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Centrum Edukacji Grupa Orlen rozpoczyna realizację projektu pt.:

 

„ FACHOWE UMIEJĘTNOŚCI – PEWNA PRZYSZŁOŚĆ”


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w terminie od 01.09.2009r  do 30.11.2011r. Biuro Projektu mieści się przy ulicy Armii Krajowej 8.

 

Grupą docelową projektu będzie 176 osób długotrwale bezrobotnych przez okres co najmniej 12 mcy  w ciągu 2 ostatnich lat . Uczestnicy mieszkańcy Płocka i powiatu płockiego (Bodzanów , Bielsk, Łąck, Radzanowo, Słupno) . Projekt ukierunkowany na podniesienie umiejętności oraz uzyskanie uprawnień kierowców, spawaczy , księgowych oraz sprzedawców.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Projektu , a rekrutowane osoby  będą dokumentowały  swój status zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie.

 

Osoby chętne do udziału w szkoleniu powinny złożyć w punkcie rekrutacyjnym komplet następujących dokumentów :

  1. Kartę rekrutacji
  2. Zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Pracy potwierdzające okres zarejestrowania uczestnika szkolenia zgodnie z założeniami projektu
  3. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym – wypełnienie wszystkich wymaganych pół , czytelny podpis , kompletność załączników

 

O ostatecznym zakwalifikowaniu do grup szkoleniowych w projekcie decydować będzie kolejność złożenia dokumentów